Welkom!

Welkom op de website van de NVTH, de Nederlandse Vereniging voor Trombose en Hemostase. De NVTH is een beroepsvereniging van wetenschappelijk onderzoekers die werkzaam zijn op het gebied van de bloedstolling. De NVTH organiseert cursussen voor beginnende basale en klinische wetenschappelijk onderzoekers over de cellen en factoren die nodig zijn voor het voorkomen van ongewenste afsluiting van bloedvaten (trombose) en voor het tegengaan van bloedverlies na beschadiging van de bloedvaten (hemostase). Verder stimuleert de NVTH de interactie tussen onderzoekers op het gebied van trombose en hemostase…

NVTH PhD cursus 2017

De jaarlijkse NVTH PhD cursus heeft in 2017 het thema Bloedingen en zal gehouden worden van maandag 3 april t/m woensdag 5 april. Meer informatie over het cursusprogramma vindt U hier: PhD Cursus 2017 ---------- PhD Course 2017 The topic of the annual NVTH PhD course 2017 is Bleeding Disorders and will be held from Monday April 3 to Wednesday April 5. More information about the course program can be found here: PhD Course 2017

Stollingssymposium 2017, 29 maart Utrecht

Op 29 maart 2017 organiseert het UMC Utrecht het tweede Utrechts Regionaal Stollingssymposium. De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van trombolyse, fibrinolyse, de rol van de lever in stolling en trombocytenaggregatie-testen staan deze dag centraal. Dit symposium is interessant voor medisch specialisten en huisartsen. Meer informatie vindt U hier.

7e Nijmegen Symposium Rare Bleeding Disorders, 29 maart 2017

Op 29 maart 2017 zal het 7e Nijmegen Symposium over Rare Bleeding Disorders plaatsvinden. Het programma bestaat uit twee simultane sessies waarbij het wetenschappelijke programma ingaat op de problematiek rondom factor VIII remmers bij hemofilie en hoe we de kennis rondom zeldzame bloedingsziekten kunnen vergroten. Het tweede programma heeft een multidisciplinair karakter. Hierin staat het psychologische en fysieke aspect centraal en wordt er een actieve bijdrage gevraagd in de discussie over lang werkende stollingsmedicatie. Meer informatie vindt U hier.

ECAT cursussen 2017

Komend jaar organiseert de stichting ECAT weer vier cursussen op het gebied van kwaliteit en hemostase. Het gaat om de volgende cursussen: - Laboratorium diagnostiek van de bloedstolling, 30 maart 2017 - Kwaliteitsborging in het laboratorium (praktische toepassing van vereisten ISO15189), 29 juni 2017 - De laboratoriumdiagnostiek van het antifosfolipidensyndroom, 28 september 2017 - De diagnostiek van een verlengde APTT, november 2017. Meer informatie over deze cursussen is hier te vinden.