ECAT cursussen 2017

Komend jaar organiseert de stichting ECAT weer vier cursussen op het gebied van kwaliteit en hemostase. Het gaat om de volgende cursussen:
– Laboratorium diagnostiek van de bloedstolling, 30 maart 2017
– Kwaliteitsborging in het laboratorium (praktische toepassing van vereisten ISO15189), 29 juni 2017
– De laboratoriumdiagnostiek van het antifosfolipidensyndroom, 28 september 2017
– De diagnostiek van een verlengde APTT, november 2017.

Meer informatie over deze cursussen is hier te vinden.