7e Nijmegen Symposium Rare Bleeding Disorders, 29 maart 2017

Op 29 maart 2017 zal het 7e Nijmegen Symposium over Rare Bleeding Disorders plaatsvinden.
Het programma bestaat uit twee simultane sessies waarbij het wetenschappelijke
programma ingaat op de problematiek rondom factor VIII remmers bij hemofilie en hoe we de
kennis rondom zeldzame bloedingsziekten kunnen vergroten. Het tweede programma heeft een
multidisciplinair karakter. Hierin staat het psychologische en fysieke aspect centraal en wordt
er een actieve bijdrage gevraagd in de discussie over lang werkende stollingsmedicatie.

Meer informatie vindt U hier.