De NVTH, de Nederlandse Vereniging voor Trombose en Hemostase, is een beroepsvereniging van professionals die zich met de bloedstolling bezig houden.

Leden zijn wetenschappelijke onderzoekers, artsen, analisten, klinisch chemici en medewerkers van in de stolling gespecialiseerde firma’s. De vereniging telt zo’n 400 leden.

De vereniging houdt haar jaarlijkse tweedaagse congres doorgaans begin april. Dit congres wordt voorafgegaan door een AIO-cursus, die een drie-jaarlijkse cyclus van onderwerpen kent. Eenmaal in de 4 jaar zal deze bijeenkomst georganiseerd worden in samenwerking met een zusterorganisatie in Europa.

Lidmaatschap NVTH

U kunt zich via de links weergegeven in de rechter kolom aan- of afmelden als lid van de vereniging.
De contributie bedraagt EUR 50.- per jaar, ongeacht de datum van aanmelding, en geeft recht op korting voor het NVTH symposium van het daaropvolgende jaar.

LET OP: Vul zorgvuldig uw e-mailadres in. Zonder een juist e-mailadres kunnen uw gegevens niet verwerkt worden.