NVTH Symposium 2017

Het NVTH symposium zal plaatsvinden op woensdag 5 april en donderdag 6 april in Golden Tulip Strandhotel Westduin te Koudekerke, aansluitend aan de PhD cursus. Met trots kunnen wij aankondigen dat de ‘Van Creveld Lecture’ zal worden gehouden door ons verse erelid prof. dr. Flip de Groot. De Keynote Lectures zullen verzorgd worden door prof. dr. Tilman Hackeng, prof. dr. Suzanne Cannegieter, prof. dr. Anske van der Bom, dr. Mettine Bos en dr. Suzanne Korporaal. Verder zal het symposium o.a. bestaan uit presentaties van PhD studenten en de jaarlijkse stollingsquiz. We hopen U te verwelkomen in Koudekerke!

Abstracts:
De abstract deadline verliep op 3 februari 2017; abstracts kunnen niet meer worden ingestuurd.

Programma:
Het programmaoverzicht van het symposium vindt U hier.

Accreditatie:
Het symposium is door de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) geaccrediteerd voor 10 punten.

Registratie & Abstract Deadline:
De inschrijving is sinds 2 maart 2017 gesloten.
Annuleringsverzoeken kunnen worden ingediend tot maandag 13 maart 2017.
Na deze datum wordt geen restitutie verleend.
Voor informatie kunt u zich wenden tot Yvonne Souverein,
secretariaat NVTH PhD Cursus & Symposium: NVTH@lumc.nl.

Tarieven 2017: Pre-registratie xxxi Registratie
xxxxxxxxisxxxxxx Accommodatie 03-02-2017 xxxxii 02-03-2017
NVTH lid 1 pers. kamer EUR 325 EUR 375
xxxxxxxxisxxxxxx 2 pers. kamer EUR 300 EUR 350
Niet-NVTH lid 1 pers. kamer EUR 425 EUR 475
xxxxxxxxisxxxxxx 2 pers. kamer EUR 400 EUR 450

Dag-registratie: 135 EUR per dag
U kunt zich aanmelden bij Yvonne Souverein,
secretariaat NVTH PhD Cursus & Symposium: NVTH@lumc.nl.

Het verschuldigde bedrag dient overgemaakt te worden op:
IBAN: NL20RABO0158004450 (BIC: RABONL2U)
t.n.v. NVTH Symposium
o.v.v.: NVTH Symposium 2017, achternaam + initialen

———-

The NVTH symposium will be held on Wednesday April 5 and Thursday April 6. We’re proud to announce that the ‘Van Creveld Lecture’ will be held by our new honorable member prof. dr. Flip de Groot. The Keynote lectures will be held by prof. dr. Tilman Hackeng, prof. dr. Suzanne Cannegieter, prof. dr. Anske van der Bom, dr. Mettine Bos and dr. Suzanne Korporaal. Furthermore, the symposium will feature presentations by PhD students and the annual coagulation quiz. We hope to see you in Koudekerke!

Abstracts:
The abstract deadline was February 3, 2017; abstracts can no longer be submitted.

Program:
The symposium program can be found here.

Accreditation:
The symposium is accredited by the NIV (Netherlands Association of Internal Medicine) for 10 points.

Registration & Abstract Deadline:
The registration deadline was March 2, 2017. You can no longer register.
Cancellation requests can be made until Monday March 13, 2017.
After this date, no restitution will be granted.
For more information please contact Yvonne Souverein,
secretariat NVTH PhD Course & Symposium: NVTH@lumc.nl.

Rates 2017: Pre-registration xxi Registration
xxxxxxxxisxxxxxx Accommodation 03-02-2017 xxxxii 02-03-2017
NVTH member 1 pers. room EUR 325 EUR 375
xxxxxxxxisxxxxxx 2 pers. room EUR 300 EUR 350
Non member 1 pers. room EUR 425 EUR 475
xxxxxxxxisxxxxxx 2 pers. room EUR 400 EUR 450

Day registration: 135 EUR per day
To register, please contact Yvonne Souverein,
secretariat NVTH PhD Course & Symposium: NVTH@lumc.nl.

The appropriate fee can be transferred to the following bank account:
IBAN: NL20RABO0158004450 (BIC: RABONL2U)
NVTH Symposium
Reference: NVTH Symposium 2017, surname + initials