NVTH Symposium 2018

Het NVTH symposium zal plaatsvinden op woensdag 28 maart en donderdag 29 maart in Golden Tulip Strandhotel Westduin te Koudekerke, aansluitend aan de PhD cursus. Met trots kunnen wij aankondigen dat de ‘Van Creveld Lecture’ zal worden gehouden door Prof. dr. Pieter Reitsma. De Keynote Lectures zullen onder meer verzorgd worden door Prof. dr. Karin Fijnvandraat, Dr. Maartje van den Biggelaar, Dr. Michiel Coppens en Dr. Coen Maas. Verder zal het symposium o.a. bestaan uit presentaties van PhD studenten en de jaarlijkse stollingsquiz. We hopen u te verwelkomen in Koudekerke!

Abstracts:
De deadline voor het indienen van abstracts is verlopen.

Programma:
Het voorlopige programmaoverzicht is beschikbaar. De voertaal van het symposium is Engels.

Accreditatie:
Het NVTH symposium is door de NIV (Nederlandse Internisten Vereniging) geaccrediteerd voor 10 punten (5 punten woensdag, 5 punten donderdag).

Registratie & Abstract Deadline:
Inschrijving open: 10 november 2018
Deadline inschrijven PhD cursus: 19 januari 2018
Deadline abstracts: 2 februari 2018
Deadline pre-registratie symposium: 19 januari 2018
Deadline registratie symposium: 16 februari 2018

Afmelden voor het symposium met restitutie van de registratiekosten kan tot 22 februari 2018;
na deze datum wordt geen restitutie verleend. Voor informatie kunt u zich wenden tot Yvonne Souverein,
secretariaat NVTH PhD Cursus & Symposium: NVTH@lumc.nl.

Tarieven 2018: Pre-registratie xxxi Registratie
xxxxxxxxisxxxxxx Accommodatie 19-01-2018 xxxxii 16-02-2018
NVTH lid 1 pers. kamer EUR 340 EUR 395
xxxxxxxxisxxxxxx 2 pers. kamer EUR 315 EUR 370
Niet-NVTH lid 1 pers. kamer EUR 445 EUR 500
xxxxxxxxisxxxxxx 2 pers. kamer EUR 420 EUR 475

Dag-registratie: 140 EUR per dag

De registratie deadline is verlopen. Voor dag-registratie kunt u zich wenden tot Yvonne Souverein,
secretariaat NVTH PhD Cursus & Symposium: NVTH@lumc.nl.

———-

The NVTH symposium will be held on Wednesday March 28 and Thursday March 29. We’re proud to announce that the ‘Van Creveld Lecture’ will be held by Prof. dr. Pieter Reitsma. The Keynote lectures will be held by Prof. dr. Karin Fijnvandraat, Dr. Maartje van den Biggelaar, Dr. Michiel Coppens, and Dr. Coen Maas. Furthermore, the symposium will feature presentations by PhD students and the annual coagulation quiz. We hope to see you in Koudekerke!

Abstracts:
Abstract submission is closed.

Program:
The preliminary program is now available; the official symposium language is English.

Accreditation:
The NVTH symposium has been accredited with 10 points (5 points Wednesday, 5 points Thursday) by the NIV (Netherlands Association of Internal Medicine).

Registration & Abstract Deadline:
Registration open: November 10, 2018
PhD course registration deadline: January 19, 2018
Abstract deadline: February 2, 2018
Symposium pre-registration deadline: January 19, 2018
Symposium registration deadline: February 16, 2018

Cancellation requests can be made until February 22, 2018. After this date, no restitution will be granted.
For more information please contact Yvonne Souverein,
secretariat NVTH PhD Course & Symposium: NVTH@lumc.nl.

Rates 2018: Pre-registration xxi Registration
xxxxxxxxisxxxxxx Accommodation 19-01-2018 xxxxii 16-02-2018
NVTH member 1 pers. room EUR 340 EUR 395
xxxxxxxxisxxxxxx 2 pers. room EUR 315 EUR 370
Non member 1 pers. room EUR 445 EUR 500
xxxxxxxxisxxxxxx 2 pers. room EUR 420 EUR 475

Day registration: 140 EUR per day

The registration deadline has passed. For registration as day participant, please contact Yvonne Souverein, secretariat NVTH PhD Course & Symposium: NVTH@lumc.nl.