NVTH Symposium 2018

Het NVTH symposium zal plaatsvinden op woensdag 28 maart en donderdag 29 maart in Golden Tulip Strandhotel Westduin te Koudekerke, aansluitend aan de PhD cursus. Met trots kunnen wij aankondigen dat de ‘Van Creveld Lecture’ zal worden gehouden door Prof. dr. Pieter Reitsma. De Keynote Lectures zullen onder meer verzorgd worden door Prof. dr. Karin Fijnvandraat, Dr. Maartje van den Biggelaar, Dr. Michiel Coppens en Dr. Coen Maas. Verder zal het symposium o.a. bestaan uit presentaties van PhD studenten en de jaarlijkse stollingsquiz. We hopen u te verwelkomen in Koudekerke!

Abstracts:
PhD studenten die hun werk willen presenteren worden aangemoedigd een abstract (maximaal 300 woorden) in te dienen. Abstracts kunnen worden ingediend door een ingevuld abstractformulier in te sturen naar NVTHsymposium@lumc.nl. De abstract deadline is 19 januari 2018.

Programma:
Het voorlopige programmaoverzicht zal binnenkort beschikbaar worden gemaakt. De voertaal van het symposium is Engels.

Accreditatie:
Accreditatie wordt aangevraagd bij de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).

Registratie & Abstract Deadline:
Inschrijving open: 10 november 2018
Deadline inschrijven PhD cursus: 19 januari 2018
Deadline abstracts: 19 januari 2018
Deadline pre-registratie symposium: 19 januari 2018
Deadline registratie symposium: 16 februari 2018

Afmelden voor het symposium met restitutie van de registratiekosten kan tot 22 februari 2018;
na deze datum wordt geen restitutie verleend. Voor informatie kunt u zich wenden tot Yvonne Souverein,
secretariaat NVTH PhD Cursus & Symposium: NVTH@lumc.nl.

Tarieven 2018: Pre-registratie xxxi Registratie
xxxxxxxxisxxxxxx Accommodatie 19-01-2018 xxxxii 16-02-2018
NVTH lid 1 pers. kamer EUR 340 EUR 395
xxxxxxxxisxxxxxx 2 pers. kamer EUR 315 EUR 370
Niet-NVTH lid 1 pers. kamer EUR 445 EUR 500
xxxxxxxxisxxxxxx 2 pers. kamer EUR 420 EUR 475

Dag-registratie: 140 EUR per dag

Om U aan te melden vult U het online formulier onder de link registratie volledig in.

Het verschuldigde bedrag dient overgemaakt te worden naar onderstaande rekening.
IBAN: NL20RABO0158004450 (BIC: RABONL2U)
t.n.v. NVTH Symposium
o.v.v.: Symposium 2018, achternaam + initialen

Bij registratie voor zowel het symposium als de PhD cursus verzoeken wij U om twee aparte betalingen te doen. Na registratie volgt zo spoedig mogelijk bevestiging van deelname. De inschrijving is pas geldig als zowel het aanmeldingsformulier als de betaling ontvangen zijn.

Let op: Er is één registratieformulier voor zowel de PhD cursus als het symposium; bovenaan dit formulier vindt U de optie om aan te geven voor welk event U zicht wenst te registreren. Om het gehele symposium bij te wonen selecteert U ‘Symposium Day 1’ en ‘Symposium Day 2’.

In sommige instituten worden problemen ondervonden bij het openen van het registratieformulier, dit wordt veroorzaakt door de institutionele firewall. Mocht hier sprake van zijn verzoeken wij U om het via een andere internetverbinding nogmaals te proberen.

———-

The NVTH symposium will be held on Wednesday March 28 and Thursday March 29. We’re proud to announce that the ‘Van Creveld Lecture’ will be held by Prof. dr. Pieter Reitsma. The Keynote lectures will be held by Prof. dr. Karin Fijnvandraat, Dr. Maartje van den Biggelaar, Dr. Michiel Coppens, and Dr. Coen Maas. Furthermore, the symposium will feature presentations by PhD students and the annual coagulation quiz. We hope to see you in Koudekerke!

Abstracts:
PhD students are encouraged to submit an abstract covering their research (300 words max.). Abstracts can be submitted by emailing a filled out abstract form to NVTHsymposium@lumc.nl. The abstract submission deadline is January 19, 2018.

Program:
The preliminary program will be available shortly; the official symposium language is English.

Accreditation:
Accreditation by the NIV (Netherlands Association of Internal Medicine) will be applied for.

Registration & Abstract Deadline:
Registration open: November 10, 2018
PhD course registration deadline: January 19, 2018
Abstract deadline: January 19, 2018
Symposium pre-registration deadline: January 19, 2018
Symposium registration deadline: February 16, 2018

Cancellation requests can be made until February 22, 2018. After this date, no restitution will be granted.
For more information please contact Yvonne Souverein,
secretariat NVTH PhD Course & Symposium: NVTH@lumc.nl.

Rates 2018: Pre-registration xxi Registration
xxxxxxxxisxxxxxx Accommodation 19-01-2018 xxxxii 16-02-2018
NVTH member 1 pers. room EUR 340 EUR 395
xxxxxxxxisxxxxxx 2 pers. room EUR 315 EUR 370
Non member 1 pers. room EUR 445 EUR 500
xxxxxxxxisxxxxxx 2 pers. room EUR 420 EUR 475

Day registration: 140 EUR per day

To register, please fill out the online registration form that can be found under the link registration symposium 2018.

The appropriate fee can be transferred to the following bank account:
IBAN: NL20RABO0158004450 (BIC: RABONL2U)
t.n.v. NVTH Symposium
o.v.v.: Symposium 2018, achternaam + initialen

Please make separate payments for the PhD course and symposium and include as reference: NVTH 2018 PhD Course or Symposium, surname + initials.
You will receive a confirmation of registration via email. Registration is only valid when both the registration form as well as the payment have been received.

Please note: There is one registration form to register for both the PhD course as well as the symposium; please check the appropriate boxes at the top of the registration form. Select ‘Symposium Day 1’ and ‘Symposium Day 2’ to register for both symposium days.

In prior years, at some institutes the registration form could not be loaded; this is due to the institutional firewall. In case you experience this, please try accessing the registration form via another internet connection.