NVTH Symposium 2017

Het NVTH symposium zal plaatsvinden op woensdag 5 april en donderdag 6 april in Golden Tulip Strandhotel Westduin te Koudekerke, aansluitend aan de PhD cursus. Met trots kunnen wij aankondigen dat de ‘Van Creveld Lecture’ zal worden gehouden door ons verse erelid prof. dr. Flip de Groot. De Keynote Lectures zullen verzorgd worden door prof. dr. Tilman Hackeng, prof. dr. Suzanne Cannegieter, prof. dr. Anske van der Bom, dr. Mettine Bos en dr. Suzanne Korporaal. Verder zal het symposium o.a. bestaan uit presentaties van PhD studenten en de jaarlijkse stollingsquiz. We hopen U te verwelkomen in Koudekerke!

Abstracts:
De abstract deadline verliep op 3 februari 2017; abstracts kunnen niet meer worden ingestuurd.

Programma:
Het voorlopige programmaoverzicht van het symposium vindt U hier.

Accreditatie:
Accreditatie wordt aangevraagd bij de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).

Registratie & Abstract Deadline:
Inschrijving open: 16 november 2016
Deadline abstracts: 3 februari 2017
Deadline pre-registratie symposium: 3 februari 2017
Deadline registratie symposium: 24 februari 2017

Om U aan te melden vult U het online formulier onder de link registratie volledig in.

Tarieven 2017: Pre-registratie xxxi Registratie
xxxxxxxxisxxxxxx Accommodatie 03-02-2017 xxxxii 24-02-2017
NVTH lid 1 pers. kamer EUR 325 EUR 375
xxxxxxxxisxxxxxx 2 pers. kamer EUR 300 EUR 350
Niet-NVTH lid 1 pers. kamer EUR 425 EUR 475
xxxxxxxxisxxxxxx 2 pers. kamer EUR 400 EUR 450

Dag-registratie: 135 EUR per dag
Let op: Hiervoor vult U ‘Dag-registratie: woensdag 5 / donderdag 6 april’ in onder ‘Optional Remarks’ op het online registratieformulier (Geef aan welke van de twee Symposium dagen U aanwezig zult zijn).

Het verschuldigde bedrag dient overgemaakt te worden op:
IBAN: NL20RABO0158004450 (BIC: RABONL2U)
t.n.v. NVTH Symposium
o.v.v.: NVTH Symposium 2017, achternaam + initialen

Let op: wanneer U zich eveneens wilt aanmelden voor de PhD cursus dient U zich hiervoor apart te registreren, zie hiervoor: PhD Cursus 2017.

Voor informatie kunt U zich wenden tot Yvonne Souverein, secretariaat NVTH: NVTH@lumc.nl.

———-

The NVTH symposium will be held on Wednesday April 5 and Thursday April 6. We’re proud to announce that the ‘Van Creveld Lecture’ will be held by our new honorable member prof. dr. Flip de Groot. The Keynote lectures will be held by prof. dr. Tilman Hackeng, prof. dr. Suzanne Cannegieter, prof. dr. Anske van der Bom, dr. Mettine Bos and dr. Suzanne Korporaal. Furthermore, the symposium will feature presentations by PhD students and the annual coagulation quiz. We hope to see you in Koudekerke!

Abstracts:
The abstract deadline was February 3, 2017; abstracts can no longer be submitted.

Program:
The preliminary symposium program can be found here.

Registration & Abstract Deadline:
Registration opens: 16 November 2016
Abstract deadline: 3 February 2017
Pre-registration deadline symposium: 3 February 2017
Registration deadline symposium: 24 February 2017

To register, please fill out the online form that can be found under ‘registratie’.

Rates 2017: Pre-registration xxi Registration
xxxxxxxxisxxxxxx Accommodation 03-02-2017 xxxxii 24-02-2017
NVTH member 1 pers. room EUR 325 EUR 375
xxxxxxxxisxxxxxx 2 pers. room EUR 300 EUR 350
Non member 1 pers. room EUR 425 EUR 475
xxxxxxxxisxxxxxx 2 pers. room EUR 400 EUR 450

Day registration: 135 EUR per day
Please note: Please fill out ‘Day-registration: Wednesday 5 / Thursday 6 April’ in the Optional Remarks box at the online registration form (Please specify which of the Symposium days you’ll attend).

The appropriate fee can be transferred to the following bank account:
IBAN: NL20RABO0158004450 (BIC: RABONL2U)
NVTH Symposium
Reference: NVTH Symposium 2017, surname + initials

Please note: registration for the PhD course is separate, please go to: ‘PhD Cursus 2017′.

For more information please contact Yvonne Souverein, NVTH secretariat: NVTH@lumc.nl