De NVTH, de Nederlandse Vereniging voor Trombose en Hemostase, is een beroepsvereniging van professionals die zich met de bloedstolling bezig houden.

Leden zijn wetenschappelijke onderzoekers, artsen, analisten, klinisch chemici en medewerkers van in de stolling gespecialiseerde firma’s. De vereniging telt zo’n 400 leden.