Tweede Utrechts Regionaal Stollingssymposium

Op 29 maart 2017 organiseert het UMC Utrecht het tweede Utrechts Regionaal Stollingssymposium. De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van trombolyse, fibrinolyse, de rol van de lever in stolling en trombocytenaggregatie-testen staan deze dag centraal. Dit symposium is interessant voor medisch specialisten en huisartsen.

Meer informatie vindt U hier.

———-

7e Nijmegen Symposium Rare Bleeding Disorders

Op 29 maart 2017 zal het 7e Nijmegen Symposium over Rare Bleeding Disorders plaatsvinden.
Het programma bestaat uit twee simultane sessies waarbij het wetenschappelijke
programma ingaat op de problematiek rondom factor VIII remmers bij hemofilie en hoe we de
kennis rondom zeldzame bloedingsziekten kunnen vergroten. Het tweede programma heeft een
multidisciplinair karakter. Hierin staat het psychologische en fysieke aspect centraal en wordt
er een actieve bijdrage gevraagd in de discussie over lang werkende stollingsmedicatie.

Meer informatie vindt U hier.

———-

ECAT cursussen 2017

Komend jaar organiseert de stichting ECAT weer vier cursussen op het gebied van kwaliteit en hemostase. Het gaat om de volgende cursussen:
– Laboratorium diagnostiek van de bloedstolling, 30 maart 2017
– Kwaliteitsborging in het laboratorium (praktische toepassing van vereisten ISO15189), 29 juni 2017
– De laboratoriumdiagnostiek van het antifosfolipidensyndroom, 28 september 2017
– De diagnostiek van een verlengde APTT, november 2017.

Meer informatie over deze cursussen is hier te vinden.