Events

ECAT cursussen 2021

Ook in 2021 organiseert Stichting ECAT samen met stichting Clinical Education weer 4 cursussen:

  • Laboratorium diagnostiek van de bloedstolling op 10 juni 2021
  • Kwaliteitsborging in het laboratorium (praktische toepassing van vereisten ISO15189) op 24 juni 2021
  • De laboratoriumdiagnostiek van het antifosfolipidensyndroom, TTP en HIT op 23 september 2021
  • De diagnostiek van een verlengde APTT en/of PT op 9 december 2021

Meer informatie over deze cursussen is te vinden via https://clinicaleducation.nl
Deze cursussen zijn onderdeel van een 4 jarig cursus programma. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlagen.


ISTH 2021

Op 17-21 juli 2021 zal het ISTH congres in een hybride format plaastvinden in Philadelphia, US. Abstracts kunnen worden ingediend tot en met 2 februari 2021.


EAHAD Virtual Congress 2021

In 2021 zal het EAHAD Congres online plaastvinden. Abstracts kunnen worden ingediend tot 29 oktober 2020.


ECTH 2021

In 2021 zal het ECTH congres plaatsvinden van 13-15 oktober in Gent. Abstracts kunnen worden ingediend vanaf 1 maart 2021.


11th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences

Het 11th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences is uitgesteld en zal plaatsvinden van 22-26 augustus 2021 in Maastricht. Voor meer informatie over het indienen van voorstellen voor sessies en voor sponsoring, zie de congreswebsite.


AMSTOL Symposium

Het 23e Amsterdam Stolling (AMSTOL) Symposium is uitgesteld en zal plaatsvinden op 1 oktober 2021 in het Amsterdam UMC – Locatie AMC.