PhD Cursus 2017

De jaarlijkse NVTH PhD cursus heeft in 2017 het thema Bloedingen en zal gehouden worden van maandag 3 april t/m woensdag 5 april, ditmaal weer in Golden Tulip Strandhotel Westduin te Koudekerke.

De NVTH PhD Cursus is bedoeld voor promovendi werkzaam binnen het vakgebied Trombose en Hemostase. De voertaal van de cursus is Engels. Degenen die zich dit jaar voor het eerst aanmelden worden verzocht een motivatie voor deelname van max. 100 woorden aan te leveren. Dit kan via het ‘NVTH Trainee Statement’; een lege template hiervoor kan worden gedownload van de registratie pagina voor de PhD Cursus. Het ingevulde formulier dient als Word-document getiteld ‘achternaam.doc’ te worden opgeslagen en vervolgens te worden toegevoegd aan het online registratieformulier.

Men dient er rekening mee te houden dat op de maandagavond een ‘Next Generation Researchers’ sessie plaatsvindt waarin de deelnemers gedurende enkele minuten zichzelf en de essentie van zijn/haar onderzoek zullen presenteren op maximaal drie PowerPoint slides aan zijn/haar groepje en ‘master’.

Programma:
Het programmaoverzicht van de cursus vindt U hier.

Registratie Deadline:
De deadline voor het inschrijven verliep op 3 februari 2017; de registratie is nu gesloten.
Annuleringsverzoeken kunnen worden ingediend tot maandag 13 maart 2017.
Na deze datum wordt geen restitutie verleend.

Tarief 2017: EUR 275

Het verschuldigde bedrag dient overgemaakt te worden op:
IBAN: NL20RABO0158004450 (BIC: RABONL2U)
t.n.v. NVTH Symposium
o.v.v.: NVTH Cursus 2017, achternaam + initialen

Let op: wanneer U zich eveneens wilt aanmelden voor het symposium dient U zich hiervoor apart te registreren, zie hiervoor: NVTH Symposium 2017.

Voor informatie kunt u zich wenden tot Yvonne Souverein,
secretariaat NVTH PhD Cursus & Symposium: NVTH@lumc.nl.

———-

The topic of the annual NVTH PhD course 2017 is Bleeding Disorders and will be held from Monday April 3 to Wednesday April 5 at Golden Tulip Hotel Westduin, Koudekerke.

The NVTH PhD Course is open to PhD students within the field of Thrombosis and Hemostasis. The course will be held in English. Those PhD Students that are first-time participants are requested to include a motivation of participation of 100 words max. with their registration. Please use the ‘NVTH Trainee Statement’ for this purpose; a template can be downloaded from the registration page for the PhD Course. The completed form should be saved as Word-document entitled ‘surname.doc’ and uploaded when requested at the time of registration.

A ‘Next Generation Researchers’ session will take place on the Monday night, in which the participants will present themselves and their research project in a couple of minutes, using three Power Point slides max., before their group and group ‘master’.

Program:
The final course program can be found here.

Registration Deadline:
The registration deadline was February 3, 2017; the registration has now been closed.
Cancellation requests can be made until Monday March 13, 2017.
After this date, no restitution will be granted.

Rate 2017: EUR 275

The appropriate fee can be transferred to the following bank account:
IBAN: NL20RABO0158004450 (BIC: RABONL2U)
NVTH Symposium
Reference: NVTH Course 2017, surname + initials

Please note: registration for the symposium is separate, please go to: NVTH Symposium 2017.

For more information please contact Yvonne Souverein,
secretariat NVTH PhD Course & Symposium: NVTH@lumc.nl.