PhD Cursus 2018

De jaarlijkse NVTH PhD cursus heeft in 2018 het thema Veneuze Trombose en zal gehouden worden van maandagmiddag 26 maart t/m woensdagochtend 28 maart in Golden Tulip Strandhotel Westduin te Koudekerke. Zowel de fundamentele als klinische aspecten van veneuze trombose zullen behandeld worden, varierend van de pathophysiologische mechanismen van de bloedstolling tot diagnose en behandeling.

De NVTH PhD Cursus is bedoeld voor promovendi werkzaam binnen het vakgebied Trombose en Hemostase. De voertaal van de cursus is Engels. Degenen die zich dit jaar voor het eerst aanmelden worden verzocht een motivatie voor deelname van max. 100 woorden aan te leveren. Dit kan via het ‘NVTH Trainee Statement’; een lege template hiervoor kan worden gedownload van de registratie pagina voor de PhD Cursus. Het ingevulde formulier dient als Word-document getiteld “achternaam.doc” te worden opgeslagen en vervolgens te worden toegevoegd aan het online registratieformulier.

Men dient er rekening mee te houden dat op de maandagavond een “Next Generation Researchers” sessie plaatsvindt waarin de deelnemers gedurende enkele minuten zichzelf en de essentie van zijn/haar onderzoek zullen presenteren op maximaal drie PowerPoint slides aan zijn/haar groepje en ‘master’.

Programma
Het programmaoverzicht kan hier gevonden worden.

Registratie
Aanmelden kan online via de NVTH website onder ‘Cursus’ en vervolgens ‘Registratie’. Registreren kan t/m 19 januari 2018.

De kosten voor deelname aan de PhD Cursus bedragen €290,-. Het verschuldigde bedrag dient overgemaakt te worden op:
IBAN: NL20RABO0158004450 (BIC: RABONL2U)
t.n.v. NVTH Symposium
o.v.v.: Cursus 2018, achternaam + initialen

Let op: In verband met een beperkt aantal plaatsen volgt er na registratie zo spoedig mogelijk bevestiging van deelname. De inschrijving is pas geldig als zowel het aanmeldingsformulier als de betaling ontvangen zijn. Aanmeldingen gedateerd na 19 januari zullen niet in behandeling worden genomen.

Belangrijk: Alle promovendi worden ingedeeld op 2-persoonskamers.

Er is één registratieformulier voor zowel de PhD cursus als het symposium; bovenaan dit formulier vindt U de optie om aan te geven voor welk event U zicht wenst te registreren. Meer informatie over de symposium is te vinden onder ‘Symposium’ op de nvth website.

Annulering van deelname is mogelijk tot 22 februari 2018. Na deze datum wordt geen restitutie verleend.
Voor informatie kunt u zich wenden tot Yvonne Souverein, secretariaat NVTH PhD Cursus & Symposium: NVTH@lumc.nl.

———-

The topic of the annual NVTH PhD course 2018 is Venous Thrombosis and will be held from Monday March 26 to Wednesday March 28 at Golden Tulip Hotel Westduin, Koudekerke.

The NVTH PhD Course is open to PhD students within the field of Thrombosis and Hemostasis. The course will be held in English. Those PhD Students that are first-time participants are requested to include a motivation of participation of 100 words max. with their registration. Please use the ‘NVTH Trainee Statement’ for this purpose; a template can be downloaded from the registration page for the PhD Course. The completed form should be saved as Word-document entitled ‘surname.doc’ and uploaded when requested at the time of registration.

A ‘Next Generation Researchers’ session will take place on the Monday night, in which the participants will present themselves and their research project in a couple of minutes, using three Power Point slides max., before their group and group ‘master’.

Program:
The course program can be found here.

Registration Deadline:
You can register for the course via the NVTH website under ‘Cursus’, by clicking ‘Registratie’. Please register before 19 januari 2018.

The registration fee for the PhD course 2018 is €290,-.

The appropriate fee can be transferred to the following bank account:
IBAN: NL20RABO0158004450 (BIC: RABONL2U)
NVTH Symposium
Reference: Course 2018, surname + initials

Please note: Due to the limited number of participants you will receive confirmation of your registration as soon as possible. Your registration will only be valid when the registration form as well as the payment has been received. Registrations after January 19th will not be taken into consideration.

Important: All PhD students will share a double room.

There is one registration form for the PhD course as well as the symposium; on top of this form please confirm for which event(s) you want to register. More information on the symposium can be found under ‘Symposium’ on the NVTH website.

Cancellation requests can be made until February 22, 2018. After this date, no restitution will be granted.
For more information please contact Yvonne Souverein, secretariat NVTH PhD Course & Symposium: NVTH@lumc.nl.