De registratie voor de NVTH PhD Cursus 2017 is gesloten.
Voor informatie kunt u zich wenden tot Yvonne Souverein,
secretariaat NVTH PhD Cursus & Symposium: NVTH@lumc.nl.

———-

Registration for the NVTH PhD Course 2017 has been closed.
For more information please contact Yvonne Souverein,
secretariat NVTH PhD Course & Symposium: NVTH@lumc.nl.