De registratie voor het Symposium 2019 is nog niet geopend.
Voor informatie kunt u zich wenden tot Yvonne Souverein,
secretariaat NVTH PhD Cursus & Symposium: NVTH@lumc.nl.

————–

Registration for the Symposium 2019 is not open yet.
For more information please contact Yvonne Souverein,
secretariat NVTH PhD Course & Symposium: NVTH@lumc.nl.