Gedragscode NVTH symposium en sociale activiteiten

De NVTH is een wetenschappelijke vereniging, die de interactie tussen onderzoekers op het gebied van trombose en hemostase stimuleert door het organiseren van een AIO cursus en een 2-daags symposium waarop onderzoekers hun wetenschappelijk onderzoek kunnen presenteren en bespreken met de overige leden van de NVTH.

Een prettig en collegiaal klimaat staat bij de NVTH hoog in het vaandel. Niet alleen tijdens cursus en symposium, maar ook tijdens de sociale activiteiten van de NVTH. Uitgangspunt is dat alle onderzoekers, jong en oud, zich comfortabel en veilig voelen bij NVTH activiteiten.

De NVTH hanteert hierbij de volgende uitgangspunten

• NVTH leden bejegenen elkaar met respect

• NVTH leden realiseren zich te allen tijde dat zij onder collegae zijn en een voorbeeldfunctie hebben, ook al is dit buiten werktijd

• Discriminatie of seksuele intimidatie wordt niet getolereerd

• NVTH leden spreken elkaar aan indien bovengenoemde uitgangspunten niet worden nageleefd

• Indien (AIO)leden zich niet in de gelegenheid voelen om dit rechtstreeks kenbaar te maken, kunnen zij onwenselijke gedragingen bij een bestuurslid naar keuze melden en wordt vertrouwelijkheid betreffende de melder gegarandeerd. Het bestuur zal de betreffende persoon aanspreken op het gedrag en (voor zo ver mogelijk wat betreft vertrouwelijkheid) gelegenheid geven tot wederhoor.